Карта

Контакти

Търговски офис 
ДИОНИСОМАРБЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 
ул. Отец Паисий №17 
Тел. +359 2 9890623 
Факс +359 2 9896123 

Карта

Георгиос Диамантопоулос

Управляващ Директор
Мобилен тел. номер: 
+359 88 841 50 76


КАРИЕРИ "ДИОНИСО"
гр. Враца

Инж. Любмир Димитров

Началник кариери
Мобилен тел. номер: +359 88 8974311

Форма за контакти