Кариерите

Находище "Дионисо 1" заема площ от 0.6 км² и има изчислени запаси над 440 000 м³ Врачански варовик, с възможност да бъдат увеличени до 1 400 000 м³.

В момента водим добивни работи на седем работни стъпала и едно е в процес на подготовка.

Находище "Дионисо 2" заема площ от 0.25 км² и има изчислени запаси над 1.000. 000 м³ Врачански варовик. 

Находищета са формирани в северното бедро на Мездренската синклинала - в горнокредни варовици. Варовика е определен като микритен до биомикритен калцит с относително високо съдържание на кварц. 
Двете кариери има капацитет за добив на 14 000 м³ гатерни блокове годишно.

Основният метод на добив е рязане чрез диамантена въжена резачка. В момента оперираме със 25 въжени резачки Benneti. Тежката ни механизация е представена от челни товарачи, багери и дъмпери Volvo, Caterpillar и KOMATSU.

Инфраструктурата на кариерата е добре развита. За обслужване и съхранение на машините бе инвестирано в построяването на голямо производствено хале.

 

 


Кариера Дионисо 2 - Горна Кремена


Кариера Дионисо 1 - с. Върбешница